บริษัท ดับเบิลยู พี เค พาร์ท จำกัด 

บริษัท ดับเบิลยู พี เค พาร์ท จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า (EDP Coating)  และชุบฟอสเฟตกับชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด โดยเริ่มต้นจากอุตสาหรรมรถยนต์ ด้วยประสปการณ์มากกว่า 10 ปี  เรามุ่งมั่นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมการชุบชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด

เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัทเราจึงมองหาโอกาส และให้บริการครอบคลุมทั้งชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้างานเกษตรกรรม ฯลฯ

บริการของเรา

งานชุบฟอสเฟต (Phosphate)

งานชุบฟอสเฟต (Phosphate)

การชุบฟอสเฟต คือ การปรับสภาพผิวชิ้นงานก่อนการชุบหรือพ่นสี วัตถุประสงค์หลักของการชุบฟอสเฟตคือ การเพิ่มการยึดเกาะของสีบนชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้น และป้องกันการกัดกร่อนได้ โดยปกติแล้วการชุบฟอสเฟตนิยมชุบกับเหล็ก หรือ อลูมิเนียม

รับงานชุบสีอีดีพี (Electro Deposition Paint (EDP)

รับงานชุบสีอีดีพี (Electro Deposition Paint (EDP)

ชุบสีอีดีพี ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 9 ปี ทำให้เราสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้า ประสบการณ์การชุบชิ้นงานรูปร่างต่างๆ มากกว่า 1,000 รูปร่าง และงานที่ผ่านเรากว่า 10 ล้านชิ้น

Customer Reference

Engine by shopup.com